สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิ ก.พ. ที่เปิดรับได้ที่นี่


  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
 
 
   
  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ สมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
 
 
   
  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ ๒ สมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
 
 
   
  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าประเมิน ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
 
 
   
  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
 
 
   
  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘